آیین رونمایی از کتاب ۱۲ جلدی وکالت ایرانی دکتر حسن سبحانی

کتاب خاطرات دکتر حسن سبحانی منتشر شد کتاب وکالت ایرانی نوشته دکتر حسن سبحانی که حاوی دیدگاه‌ها، مذاکرات جلسه علنی، اقدامات، مواضع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اظهارنظرها، مراجعات، ملاقات‌ها، تحقیقات و از این قبیل در طول سه دوره نمایندگی امجلس ...