بازدید دکتر محسن رضایی از خیریه انصار الهادی در مشهد

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیش از ظهر امروز جمعه 23 تیرماه از خیریه انصار الهادی در مشهدمقدس دیدار کـــرد. به نقل «پایگاه هشدار رسانی دکتر محسن رضایی»، مدیر ستاد جهاد توانمندسازی محرومان کشور، در این بازدید ضمن ملاقات با اعضای هیات مدیره و کارکنان خیریه انصارالهادی از بخش های ...