بازپس گیری پول‌های بلوکه شده شانس دولت در یک سال آینده

غلامعلی رجایی در گفت‌وگو با ندای ایرانیان درباره عملکرد اقتصادی دولت در سالهای اخیر گفت: دولت بهتر از این نیزمی توانست ظاهر شود و درخششی که در رابطه با حل مسئله تحریم و اجرای برجام داشت را می‌توانست معطوف به مسائل داخلی کند حالا پرونده درخشان تری داشت اما ...