محورهای نقل کردان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست رویدادي پروژه ملی توسعه و توانمندسازی هزار مدیر خط مشی گذار بخش خصوصی

دکتر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور در نشست رویدادی پروژه ملی توسعه و توانمندسازی هزار مدیر خط مشی گذار بخش خصوصی به بیان دیدگاه های خود پرداخت که موارد زیر اهم محورهاي نقل کردان ایشان هست. ملت ایران در انقلاب اسلامی تنها دنبال ...