ملت عراق در برابر زیاده خواهی های دشمنان و توطیه گران ایستادگی خواهد کرد.

دکتر ولایتی در دیدار با مسئول امور اجرایی دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان عراق دکتر ولایتی روز سه شنبه 11 آبان ماه با ملابختیار مسئول اجرایی دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان عراق و هییت همراه دیدار و در خصوص موضوعات و تحولات منطقه ای و روابط ایران و عراق به بحث و ...