نیا بلاگ – آغاز حرکت قطار محلی پر سرعت پردیس سمنان

  آغاز حرکت قطار محلی پر سرعت پردیس سمنان- مشهدشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۲۸حرکت قطار مسافر بری محلی پردیس از سمنان به مشهد و ایستگاه های بین راهی از ابتدای آبان ماه ...