هشدارات روز – تامین آب ۱۸ هستان از دریای عمان

 شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۵ میدانی با بیان اینکه طرح مطالعاتی انتقال آب از دریای عمان به مرکز فلات ایران برای تامین آب ۱۸ هستان مورد مطالعه قرار گرفته هست، گفت: بی‌شک آب انتقالی به هر نقطه از کشور فقط ...