هشدارات روز – توضیح درباره محدودیت‌های خاتمی

 شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۸ محدودیت‌های ایجاد انجام گرفته برای سید محمد خاتمی همان محدودیت‌های گذشته هست و «چیز جدیدی نیست» ...