هشدارات روز – راز طول عمر خانوم ۱۰۱ساله هندوستانی+تصویر

  خانومدگی کـــردن به مدت ۱ قرن شاید در حرف زیاد ساده باانجام گرفت اما در عمل، افراد زیادی بوده اند که این آرزو برای آنها محقق ...