هشدارات روز – ستاره سابق میلان مدیر جمهور انجام گرفت

هشدارات روز#آقام لیبریا یک گیمکن فوتبال را به عنوان مدیر‌جمهور جدید خود انتخاب کـــردند.   ژرژ وه آ، ستاره سابق میلان و اسطوره فوتبال لیبریا، به عنوان مدیر جمهور جدید این کشور انتخاب انجام گرفت. این گیمکن که یک بار هم توپ طلای فوتبال را برده هست پس از کنار گذاشتن فوتبال ...