هشدارات روز – سپاه در دل آقام قرار دارد

هشدارات روز#حسن روحانی مدیر‌جمهور در جلسه امروز هیات دولت با بیان اینکه امروز چه کسی مقررات بین‌المللی را زیر پا می‌گذارد اظهار داشت: امروز به نیکوی روشن هست که کدام کشور مورد احترام افکار عمومی هست.    وی با اشاره به اقدامات احتمالی آمریکا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهارداشت: اگر آمریکا ...