هشدارات روز – علت دستفروشی یک ورزشکار خانم

 شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۲ خانم آتوسا عباسی یکی از قهرمانان نیکو کشور بوده و حتی تا همین اواخر جزو تیم انتخابی فدراسیون بوده ولی چون شرایطش نیکو نبود در لیست نهایی گیم‌های داخل سالن قرار نگرفت.هشدارات روز# به نقل ...