هشدارات روز – ۷حرکت ورزشی برای درمان دیسک کمر+تصویر

هشدارات روز# به گرازش از back authority، مشکل دیسک کمر معمولا در قسمت پایانی کمر ایجاد می‌شود. انجام حرکات ورزشی می‌توانند در کاهش درد و افزایش کارایی موثر باانجام گرفت. نشانه‌های دیسک کمر عبارتند از: - درد قسمت پایین کمر - پا درد - خواب رفتن پا -  ضعف پاهفت حرکت ورزشی زیر می‌تواند به ...