هشدارات روز – ۷حرکت ورزشی برای درمان دیسک کمر+تصویر

هشدارات روز# به گرازش از back authority، مشکل دیسک کمر معمولا در قسمت پایانی کمر ایجاد می‌شود. انجام حرکات ورزشی می‌توانند در کاهش درد و افزایش کارایی موثر باانجام گرفت. نشانه‌های دیسک کمر عبارتند از: - درد قسمت پایین کمر - پا درد - خواب رفتن پا -  ضعف پاهفت حرکت ورزشی زیر می‌تواند به ...

تصويب ضوابط انتخاب هیأت عالی نظارت بر اجرای سیهست های کلی

دکتر محسن رضایی در نشست رویدادی روز شنبه 29 مهرماه گفت: هیأت عالی نظارت بر اجرای سیهست های کلی نظام نقش حیاتی و تعیین کننده ای خواهد داشت و مرجع نهايي رسیدگی به سیهست های کلی نظام خواهد بود. به نقل پایگاه هشدار رسانی مصلحت، دبیر ...

هشدارات روز – تمکین دولت به تذکر لاریجانی درباره زبان‌فارسی

 شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۲۹ طبق بخشنامه روزهای اخیر یک مسئول ارانجام گرفت اجرایی به تعدادی از اعضای دولت، تاکید انجام گرفته هست با ابداًح ۱۳ واژه بیگانه به کار رفته در مصوبات مذکور و هستفاده از عبارات جایگزین فارسی، ...

هشدارات روز – علت دستفروشی یک ورزشکار خانم

 شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۲ خانم آتوسا عباسی یکی از قهرمانان نیکو کشور بوده و حتی تا همین اواخر جزو تیم انتخابی فدراسیون بوده ولی چون شرایطش نیکو نبود در لیست نهایی گیم‌های داخل سالن قرار نگرفت.هشدارات روز# به نقل ...

هشدارات روز – تعقیب تعداد مسئول بانکی درکرمان

 شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۴ شنیده انجام گرفت که دادستان عمومی و انقلاب مرکز هستان کرمان از تشکیل پرونده و تحت تعقیب قضائی قرارگرفتن تعدادی از مسئولان و عوامل بانکی در هستان کرمان رویداد داد.هشدارات روز# به نقل آرمان، شنیده ...

نیا بلاگ – تشییع عاشقانه ۳ شهید گمنام در ‌دامغان

  تشییع عاشقانه ۳ شهید گمنام در ‌دامغانشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۰۶هزاران نفر از آقام منطقه هفت‌هزار ساله دامغان، دیار عالمان و ادیبان و شهیدان امروز با حضور سرشار از بصیرت و دلدادگی به سیره لاله‌های پرپر ایران زمین، پیکر ...